Ons bestuur

Het bestuur van NTC bestaat uit 5 personen. Bij het uitvoeren van het beleid krijgt ons bestuur ondersteuning van een aantal commissies. Denk aan de jeugdcommissie, sponsorcommissie, evenementencommissie en commissies rondom toernooien en onderhoud.
Jaarlijks presenteren de bestuursleden de activiteiten voor het komende seizoen aan onze leden en vertellen zij over de stand van zaken van het gevoerde beleid. Daarbij vinden wij het erg belangrijk dat onze leden tijdens de algemene ledenvergadering hun mening laten horen. Want onze tennis- en padelvereniging is een vereniging voor en door leden.

Contactgegevens van het bestuur.