NTC Zoekt!

Elke vereniging drijft op vrijwilligers en onze tennisvereniging is geen uitzondering. Zonder onze vrijwilligers zou onze club niet bestaan. Een competitie organiseren, de website bijhouden, of af en toe de kantine draaiende houden: alle hulp en energie is meer dan welkom!
What’s in it for me?
Je inzetten als vrijwilliger voor onze vereniging kost inderdaad tijd, maar biedt zeker ook voordelen. Het zorgt ervoor dat wij de kosten voor het lidmaatschap relatief laag te houden. En regelmatig horen we van onze vrijwilligers dat ze er meer plezier in hebben dan ze hadden verwacht. Omdat je dingen doet die je anders niet doet, omdat je vaak direct het resultaat ziet van wat je doet. Maar vooral omdat je de clubleden leert kennen. Het zorgt voor betrokkenheid en verbondenheid met je vereniging. Daarnaast krijg je een kleine vergoeding gestort op je ledenpas. En je hoeft helemaal geen specialist of deskundige te zijn. Gewoon meedenken en meedoen is al goed!
Op dit moment zijn we op zoek naar
– Lid Wedstrijdzaken
– Lid Accommodatiezaken
– Lid Recreatiezaken
– Lid Jeugdzaken
Dus heb je zin om structureel of incidenteel je steentje bij te dragen? Neem dan contact op met:

;