Jeugdcommissie

De jeugdcommissie (JC) van NTC bestaat uit een aantal vrijwilligers die zeer betrokken is bij het reilen en zeilen van de club, in het bijzonder de jeugd.jeugd commissie 2 ntc

Zij inspireren en organiseren de gang van zaken bij de jeugd. Dit houdt in dat er regelmatig vergaderingen plaatsvinden waarin o.a. gebrainstormd wordt over leuke activiteiten. Hiermee probeert de JC om samen met de jeugd het plezier in de tennissport te beleven en te vergroten.

Op het moment bestaat de JC uit 5 vrijwilligers. Het streven is om zoveel mogelijk zogenaamde “hulpouders” in te kunnen schakelen die ondersteuning bieden bij de verschillende activiteiten die het gehele jaar worden georganiseerd. Hierdoor raken de ouders ook meer betrokken bij de sportbeleving van hun kind(eren).

De vergaderingen van de JC worden ook altijd bijgewoond door de trainer(s) en 1 bestuurslid.

Taken Jeugdcommissie:

Het bedenken, organiseren en uitvoeren van activiteiten voor de jeugd

Het samenstellen van de jeugdactiviteiten kalender

Het (tijdig) informeren van jeugdleden over de aanstaande activiteiten

Het werven en behouden van jeugdleden in samenwerking met de Tennisschool

Het promoten van jeugdactiviteiten

Het promoten van de tennis- en padelvereniging via o.a. schooltennis

Het motiveren van ouders van jeugdleden om te helpen bij het organiseren van de jeugdactiviteiten van hun kind(eren)

Het fungeren als aanspreekpunt voor jeugdleden en ouders

Het meedenken met het bestuur en adviseren over jeugdaangelegenheden

Het communiceren met de trainer(s) en het bestuur

Het werven van leden voor de jeugdcommissie

Het begeleiden van de competitie voor de jeugd (zowel voorjaar- als najaarscompetitie)

Het samenwerken met plaatselijke en regionale tennis- en padelverenigingen m.b.t. jeugdactiviteiten

Activiteiten die door de JC worden georganiseerd zijn:

Tossavonden (al dan niet in samenwerking met andere tennis- en padelverenigingen)

Junior/senior toernooi

Fotoshoot tennisavond

Kids by night

Bowlen

Clubkampioenschappen jeugd

Informatie avond competitie jeugd

Verschillende thema tennismiddagen/avonden

Zoals eerder aangegeven is het streven om zoveel mogelijk “hulpouders” in te kunnen schakelen. De JC is daarom op zoek naar enthousiaste ouders die willen helpen en ondersteunen bij de diverse activiteiten.

Voor meer informatie: mail naar onze jeugdcommissie. Of spreek een van de onder genoemde commissieleden even aan.

Namens de Jeugdcommissie:

Yvonne Epskamp, Bertha Klaassen, Merit Roodbeen, Trudy van Steeg en Taryn Cooney