Certificaat ‘verantwoord alcohol schenken’

Lezen van de instructie en het maken van de test: Verantwoord alcohol schenken
1. Ga naar de website van NOC*NSF .
2. Lees de Instructie Verantwoord Alcohol schenken door.
3. Ga naar “Doe de test”. Er moet eerst een formulier worden ingevuld.
Bij “E-mailadres barverantwoordelijke” vul je barcommissie@nijkerksetennisclub.nl in
en bij “Naam barverantwoordelijke” vul je Peter Wanningen in.
Het certificaat komt dan bij NTC
4. Maak de test die uit 20 vragen (multiple choice) bestaat. Als je een vraag niet goed hebt
beantwoord, krijg je de relevante informatie te zien. Na het doorlezen daarvan kan je
de vraag opnieuw beantwoorden.
Het lezen van de theorie en het maken van de test zal samen gemiddeld drie kwartier tijd kosten.

HET BESTUUR VAN NTC REKENT OP JULLIE.
Klik hier om naar het betreffende deel van de website van NOC*NSF te gaan voor de instructie en de test. Bij vragen kan contact worden opgenomen met Peter Waningen (06 22788362)