Contactgegegevens

Algemene contactgegevens

Nijkerkse Tennis- en Padelvereniging (NTC)

Bloemendaalseweg 5d
3862 RN Nijkerk

Telefoon 033-2452747

Bestuur

>> Meer informatie over het bestuur

Het bestuur bestaat uit 4 personen met ieder een aantal commissies onder zich.

Bestuur:

  • de voorzitter/de sponsoring
  • de secretaris/ de website
  • de penningmeester/ de ledenadministratie/ jeugdzaken/ a.i. accommodatiezaken
  • de clubhuiszaken/ de kantinezaken

Commissies:                                                                                                                                                                                                                                                   

  • Clubhuiszaken (met o.a. exploitatie kantine/hal, de barcommissie, de halcommissie)
  • Accommodatiezaken (onderhoud terrein en gebouwen)
  • Jeugdzaken ( de jeugdcommissie i.s.m. de technische commissie, het lid wedstrijdzaken, de commissie Open Jeugdtoernooi)
  • Recreatiezaken ( de evenementencommissie, de commissie clubkampioenschappen, de commissie damescompetitie, de commissie 50+ zomertennis, de commissie 50+ wintertennis, de commissie van het thuisblijverstoernooi, de commissie van de ballenavonden)
  • Wedstrijdzaken ( de technische commissie i.s.m. het lid jeugdzaken, de commissie Rabobank Open, de landelijke- en districtscompetities)
  • Public relations en sponsoring

Op dit moment zijn er verschillende functies binnen het bestuur vacant. Wij zoeken nog iemand voor de functies lid Recreatiezaken, lid Accommodatiezaken en lid Wedstrijdzaken.

Mocht u denken dat is iets voor mij mail ons!

De rechten en plichten van het bestuur en de leden, alsmede de doelstelling van de vereniging zijn vastgelegd in de Statuten. Voor de algemene dagelijkse gang van zaken bestaat het Huishoudelijk Reglement. Wijzigingen daarin kunnen alleen met goedkeuring van de leden doorgevoerd worden.

Het bestuur schrijft één maal per jaar een Algemene Leden Vergadering uit in de maand februari. De uitnodiging voor het bijwonen van deze vergadering wordt ruim van te voren op de website van NTC geplaatst. Kom mee beslissen over het wel en wee van onze vereniging!

Het bestuur is gemachtigd bij calamiteiten een extra ALV uit te schrijven. U als lid kan ook een extra ALV aanvragen.

Het bestuur vergadert 10 maal per jaar. Wat in deze vergaderingen besproken wordt, wordt vastgelegd in een besluitvormingslijst en een actiepuntenlijst.

Naam Functie Telefoon E-mail
Stef Loos Voorzitter 033 2459052

06 43007656

e-mail
Robert van der Wielen Secretaris 06 50812332 e-mail
Bas Roodbeen Penningmeester 06 50455775 email
Peter Wanningen Clubhuiszaken 033 4701998

06 22788362

e-mail
Merit Roodbeen Jeugdzaken 06 43201251 e-mail